Skambinkite ir pateikite užsakymą +370 61645666
|

LIETOŠANAS NOTEIKUMI


NOTEIKUMOS IZMANTOTIE TERMINI

Noteikumi – šie noteikumi, to pielikumi, papildinājumi un grozījumi, kas ir publicēti interneta veikala naiscosmetics.lv tīmekļa vietnē

Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.nailscosmetics.lv, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

Pārdevējs - Prominence SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40103186559, PVN reģistrācijas Nr. juridiskā adrese - Mālkalnes prospekts 27 - 48, Ogre, Ogres novads, LV - 5001, faktiskā adrese: Ernesta Birznieka - Upīša iela 20a , Rīga, LV - 1050; telefonu numuri: 20004655 ; e-pasts: [email protected]

Veikals – jebkura Pārdevēja Veikals, kur Pircējs var saņemt pasūtītās Preces, ja tas ir izvēlējies saņemt Pasūtījumā norādītās Preces Veikalā uz vietas (bezmaksas Preču piegāde).

Interneta veikals – Pārdevēja struktūrvienība „NAI_S cosmetics”, kuras darbības vietas adrese ir: Baldones iela 34b, Ogre, LV – 5001, telefonu numurs: 20446646, e-pasts: [email protected],  un kura īsteno Interneta veikala darbību, sniedz konsultācijas Pircējiem.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas veic Preču Pasūtījumu un apmaksu tīmekļa vietnē.

Lietotājs – jebkura persona, kas lieto tīmekļa vietni.

Reģistrēts lietotājs – persona, kas reģistrējusies tīmekļa vietnē, aizpildot reģistrācijas formu.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Prece – preces, kuras ir izvietotas tīmekļa vietnē un ir pieejamas pirkšanai tiešsaistē.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie Preces attēla un apraksta Pasūtījums – tīmekļa vietnē tiešsaistē izdarīts Preču pasūtījums, kurā Pircējs izvēlējies Preces, to daudzumu, piegādes vietu un veidu.

Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.


1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Atverot un lietojot tīmekļa vietni www.nailscosmetics.lv, Lietotājs apliecina, ka ir izlasījis šos Noteikumus, izprot un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.2. Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta veikalā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.

1.3. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.5. Ja Pārdevējs ir veicis Noteikumu grozīšanu vai papildināšanu, tad iepriekš veiktais Pasūtījums tiek izpildīts un Preces piegādātas pēc Noteikumiem, kas bijuši spēkā dienā, kad Pircējs veicis Pasūtījumu un saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu.

1.6. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši likumdošanā noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā

1.7. Apstiprinot un apmaksājot Pasūtījumu, Pircējs skaidri un nepārprotami apliecina, ka ir piekritis noslēgt un noslēdz Distances līgumu ar Pārdevēju, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu. Pircējs apņemas pildīt Distances līguma saistības un apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona.

1.8. Distances līgums ir spēkā līdz pilnīgai līgumslēdzēju pušu saistību izpildei.

1.9. Pārdevējs nodrošina tīmekļa vietnes saturu un sniedz pakalpojumus, saskaņā ar Noteikumiem.2. PRECE un PRECES KVALITĀTE

2.1. Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Atsevišķos gadījumos Preču iepakojums var atšķirties no tīmekļa vietnē redzamā iepakojuma.

2.2. Preces ir iepakotas, marķētas un noformētas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

2.3. Izlietojamo preču derīguma termiņš, partijas numurs un ražotājs ir norādīts uz iepakojuma.

2.4. Precēm, kurām LR likumdošanā ir noteiktas garantijas prasības, Pārdevējs vadās pēc spēkā esošajiem LR likumdošanas aktiem:

2.4.1. Ražotāja noteiktā garantija ir 2 gadi, bet tas var būt arī īsāks vai garāks termiņš.

2.4.2. Ja ražotājs ir noteicis garantijas termiņu, kas ir mazāks par diviem gadiem, Pircējs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

2.4.3. Ražotāja garantija ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

(1.) Pirkuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi).

(2.) Aizpildītu ražotāja garantijas talonu.

2.4.4. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams nogādāt preci kādā no Veikaliem. Izmaksas, kas saistītas ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.

2.4.5. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un piederumiem ar ierobežotu resursu.

2.5. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

2.6. Ziemas periodā atsevišķām Precēm tiek noteikts uzglabāšanas un transportēšanas temperatūras režīms.

2.7. Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.3. PRECES CENA

3.1. Preces cena ir norādīta eiro (EUR) valūtā ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

3.2. Preces cenā ir iekļauta maksa par piegādi uz Pārdevēja Veikalu.

3.3. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi uz Pircēja noradīto adresi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētās piegādes vietas. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.4. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA un IEPIRKUMU GROZS

4.1. Pircējs var pasūtīt Preces kā Reģistrēts lietotājs. Lai piekļūtu Pārdevēja Tīmekļa vietnei un lietotu to, reģistrācija nav nepieciešama. Aizpildot reģistrācijas formu tīmekļa vietnes sadaļā „Izveidot profilu”, persona kļūst par Reģistrētu lietotāju, atvieglojot Pasūtījumu noformēšanu nākotnē.

4.2. Pircējs veic Preču atlasi tīmekļa vietnē. Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un nospiež pogu „Pievienot pirkumam”. Pievienojot preces Iepirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu Groza saturu Pircējs varat mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas pirkt.

4.3. Pircējs veic Pasūtījuma apmaksu tīmekļa vietnē. Pirms pirkuma apstiprinājuma un maksājuma veikšanas, sistēma pārbauda, vai pasūtītās Preces ir pieejamas Pārdevēja noliktavā. Pircējs nevar iegādāties preces, kuras pasūtīšanas brīdī nav pieejamas Pārdevēja noliktavā. Preču dzēšana no Iepirkuma Groza ir iespējama tikai līdz maksājuma uzsākšanas brīdim. Pasūtījums skaitās pabeigts, kad Pircējs ir veicis tā apmaksu un saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu.5. PASŪTĪJUMA APMAKSA

5.1. Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu:

(1.) izmantojot norēķinus ar bankas karti VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

(2.) Internetbanka (izvēlaties sev ērtāko banku: AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, AS „Citadele banka”)

(3.) veicot apmaksu ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, saskaņā ar Pārdevēja izsūtīto rēķinu.

(4.) norēķinoties Veikalā ar skaidru naudu vai bankas maksājumu karti.

5.2. Ja Pircējs izvēlas veikt maksājumu ar pārskaitījumu:

5.2.1. Pārdevējs automātiski sagatavo un uz Pasūtītāja pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu avansa rēķinu, kas tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

5.2.2. Pārdevējs aktivizē Pircējam avansa rēķinā norādīto Pasūtījumu 2 darba dienu laikā, kopš Pārdevējs ir saņēmis samaksu atbilstoši avansa rēķinam

5.2.3. Pēc avansa rēķina apmaksas saņemšanas, pasūtītājam elektroniski tiek nosūtīts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem sagatavots gala rēķins.

5.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot Interneta veikala pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:

5.3.1. prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar

pasūtījumu;

5.3.2. preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu

sistēmā.


6. PASŪTĪJUMU PIEGĀDE

6.1. Interneta veikalā ir noteikta kārtība Preču pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā pasūtījums ir veikts. Vairāk informācijas šeit.

6.2. Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.


7. PREČU SAŅEMŠANA

7.1. Pasūtītās Preces tiek piegādātas Pircējam transporta iepakojumā - kartona kastē vai polsterētā pasta sūtījumu aploksnē. Pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde).

7.2. Atkarībā no piegādes veida, Preces tiek uzskatītas par saņemtām un Pasūtījums ir izpildīts ar brīdi, kad:

7.2.1. ja Preces piegādā kurjers, Pircējs parakstās pašrocīgi ar roku uz kurjera maršruta lapas vai kurjera elektroniskā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīgā portatīvā datora ekrāna

7.2.2. Pircējs ir parakstījis preču pavadzīmi-rēķinu, saņemot Preces Veikalā.

7.3. Pircēja pienākums ir nekavējoties pārbaudīt piegādāto Preču atbilstību Pasūtījumam (veids, kods, tilpums, daudzums) un bez vilcināšanās ziņot Pārdevējam par konstatētajām neatbilstībām.

7.4. No Preču saņemšanas brīža Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitāti un drošu uzglabāšanu.8. PREČU ATGRIEŠANA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

8.1. Preču atgriešanas noteikumi un atteikuma tiesību izmantošanas kārtība ir atrodama šeit.9. PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. Visi klientu personas dati, apmeklējot Interneta veikalu un veicot apmaksu par Precēm, ir uzskatāmi par konfidenciālo informāciju, kura netiks nodota trešajām personām. Datu apstrāde nodrošina klienta personas datu un bankas maksājumu līdzekļu rekvizītu drošību.

9.2. Pircējs, pirms Pasūtījuma veikšana, apņemas nodrošināt Pārdevējam tiesisko pamatu Pasūtījuma Saņēmēja personas datu apstrādei Interneta veikalā pasūtīto Preču saņemšanai.

9.3. Reģistrētais lietotājs savlaicigi apņemas mainīt un papildināt personīgo informāciju savas personas identificēšanai un saziņai tīmekļa vietnes sadaļā Mans profils.

9.4. Pārdevējs ir tiesīgs veikt klientu personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo Noteikumu izpildei, apstrādes sistēmas uzturēšanai un darbībai, kā arī saistošu likuma un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.

9.5. Pārdevējs un Kurjers ir tiesīgi savstarpēji nodot Pircēja un Saņēmēja personas datus, ciktāl tas nepieciešams Pircēja veikto Pasūtījumu Interneta veikalā un šo Noteikumu izpildei. Pircēja un Saņēmēja personas datu nodošana apstrādei trešajām personām komerciāliem mērķiem nav atļauta.

Kompānija veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.


10. KLIENTA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

10.1. Lai aizsargātu klienta intereses, Pārdevējs nodrošinā:

(1)godīgu un likumisku personas datu apstrādi;

(2) personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;

(3) precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

10.2. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.


11. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Visus strīdus, kuri skars tīmekļa vietnes lietošanu, Distances līguma izpildi, atcelšanu vai izbeigšanu Pārdevējs aicina risināt sarunu ceļā. Ja tas nav iespējams, strīdu risināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

lt

Mano mėgstamiausi

Tuščia
# Paspauskite „Enter“ tolimesniai paieškai arba „Esc“, kad baigti